Gradivo III razreda u Gimnaziji "Veljko Petrović"

Računarstvo i Informatika

Biblioteke u Turbo-PASCAL-u

Biblioteke predstavljaju skup konstanti, promenljivih, tipova, funkcija i procedura, koje je neko pripremio i dao nam na korišćenje. Biblioteke možemo i sami kreirati. tada su to korisničke biblioteke. Uz turbo PASCAL paket isporučuje se nekoliko biblioteka: Crt, Dos, Graph, Graph3, Overlay, Printer, System, Turbo3. One se nalaze u eksternoj datoteci TURBO.TPL

Biblioteka CRT

Ova biblioteka sadrži konstante, procedure i funkcije kojima je namena da olakšaju rad sa standardnim ulaznim i izlaznim uredjajima: monitorom, tastaturom i zvučnikom.

Konstante

  Tamne boje (pozadina)

 • Black    = 0
 • Blue     = 1
 • Green    = 2
 • Cyan     = 3
 • Red     = 4
 • Magenta   = 5
 • Brown    = 6
 • LightGray  = 7
 • Svetle boje (slova)

 • DarkGray   = 8
 • LightBlue  = 9
 • LightGreen  = 10
 • LightCyan  = 11
 • LightRed   = 12
 • LightMagenta = 13
 • Yellow    = 14
 • White    = 15
 • za blinkovanje slova

 • Blink    =128

Funkcije

 • X koordinata kurzora na monitoru

  WhereX - daje x koordinatu kurzora na monitoru. Tip BYTE.

 • Y koordinata kurzora na monitoru

  Wherey - daje y koordinatu kurzora na monitoru. Tip BYTE.

 • Da li je pritisnut taster

  Keypressed - Postaje TRUE kada je pritisnut neki od tastera na tastaturi. Tip BOOLEAN.

 • Znak sa tastature

  RadKey - Postaje onaj znak taster koji je pritisnut na tastaturi. Tip CHAR.

Procedure

 • Brisanje ekrana

  ClrScr - Briše sadržaj ekrana. Kurzor se postavlja u gornji levi ugao ekrana.

 • Postavljenje kurzora na određeno mesto na ekranu

  GoToXY(kolona, red) - kolona i red su izrazi tipa BYTE.

 • Postavljanje boje teksta

  TextColor(boja[ + Blink]) - postavlja se boja sa kojom će se od sada ispisivati tekst po monitoru. Boja je neka od predefinisanih konstanti (gore navedene) a Blink je 128.

 • Postavljanje boje pozadine

  TextBackGround(Tamna_boja) - postavlja se boja pozadine na kojoj će se od sada ispisivati tekst po monitoru. Tamna_boja je neka od prvih osam predefinisanih konstanti (gore navedene).

 • Startovanje generatora zvuka

  Sound(Hz) - Generiše zvuk frekvencije Hz herca. Hz je tipa WORD. Zvuk se generiše sve dok ne naiđe prodcedura NoSound.

 • Privremeno zaustavljanje izvršenja programa

  Delay(Ms) - Zaustavlja izvršavanje programa za MS milisekundi. Ms je tipa WORD.

 • Zaustavljanje generatora zvuka

  NoSound - Zaustavljanje generatora zvuka.

 • Brisanje reda u kome se na monitoru nalazi kurzor

  ClrLine

 • Brisanje reda od mesta na monitoru nalazi kurzor do kraja reda.

  ClrEol

Korisničke biblioteke

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije