Gradivo III razreda u Gimnaziji "Veljko Petrović"

Računarstvo i Informatika

Izvršne naredbe

Ove naredbe se koriste u glavnom delu programa. Delimo ih na linearne naredbe, naredbe grananja i naredbe ponavljanja.

 • Linearne naredbe (1, 2 i 8)

  Naredba se izvrši i prelazi se na sledeću naredbu u programu. U čistoj linearnoj programskoj strukturi svaka naredba se izvrši tačno jedanput.

 • Naredbe grananja (3 i 4)

  Naredba obezbedjuje da se desi samo jedna od dve ili više mogućnosti. U razgranatim programskim strukturama neke naredbe se ne moraju nijednom izvršiti.

 • Naredbe ponavljanja (5, 6, i 7)

  Naredba omogućuje da se isti poslovi mogu ponoviti više puta u toku izvršavanja programa.

 1. Poziv procedure (linearna):

  ime_procedure[(parametri)];

  - Ako procedura koja se poziva ima parametre, tada se mora obezbediti da se oni slažu po tipu i po redosledu.

  - Ako procedura koja se poziva ima izlazne parametre, tada se mora obezbediti da na tom mestu prilikom poziva bude promenljiva odgovarajućeg tipa.


 2. Naredba dodele (linearna):

  ime_promenljive := izraz;

  - Ova naredba se koristi da bismo promenili vrednost promenljive tj promenljiva prima vrednost izraza. Prvo se izračunava vrednost izraza pa se tek tada ona dodeljuje promenljivoj. Tako je moguće izvršiti sledeće i := i + 1; što znači da se na staru vrednost i dosaje jedan i to sada postaje nova vrednost promenljive i.

  - Promenljiva i izraz moraju biti sličnog tipa.


 3. Naredba binarnog grananja:

  IF logički_izraz

      THEN [naredba]

     [ELSE naredba];

  - Ova naredba ako se koristi kada treba da se odlučimo za jednu od dve mogućnosti.

  - Naredba se izvršava tako što se prvo izračuna vrednost logičkog izraza, pa ako je ona:

  • TRUE - (tačno) tada se izvršava naredba koja je pored THEN (ako postoji), preskače se naredba iza ELSE (ako postoji), i prelazi se na sledeću naredbu.
  • FALSE - (netačno) tada se preskače naredba koja je pored THEN (ako postoji) a izvršava se naredba iza ELSE (ako postoji), i prelazi se na sledeću naredbu.

  - Ako je izraz netačan a ne postoji ELSE, tada se ne radi ništa.


 4. Naredba višestrukog grananja:

  CASE ordinarni_izraz OF

      {spisak_povoljnih_vrednosti : naredba;}

     [ELSE naredba];

  END;

  - Ova naredba ako se koristi kada treba da se odlučimo za jednu od više mogućnosti.

  - Naredba se izvršava tako što se prvo izračuna vrednost ordinarnog izraza. Zatim se traši da li se sračunata vrednost nalazi u nekom od spiskova u naredbi. Ako je ima, izvršava odgovarajuća naredba i izlazi se iz CASE strukture. Ako sračunate vrednosti nema ni u jednom spisku, tada se izvršava naredba pod ELSE (ako postoji).

  - Spisak povoljnih vrednosti se sadrži iz konstanti i/ili intervalnog tipa. Ako ih ima više tada se odvajaju zarezom. (5 ili 5,7,8 ili 3..8,11,14..18 ili 'A'..'Z','a'..'z')

  - Sve vrednosti u spisku moraju biti istog tipa i moraju se poklapati sa tipom ordinarnog izraza sa vrha naredbe.


 5. Naredba brojačkog ciklusa (ponavljanje):

  FOR kp := pv TO|DOWNTO kv DO

     [naredba];

  - Ova naredba ako se koristi kada je neka naredbe potrebno nekoliko puta ponoviti a kada je broj ponavljanja poznat (u trenutku kada izvršavanje programa stigne do ove naredbe).

  - kp je kontrolna promenljiva.

  - pv i kv su izrazi koji predstavljaju početnu i krajnju vrednost kontrolne promenljive.

  - Ove tri veličine moraju biti nekog od ordinarnih tipova.

  - Po sintaksi naredba koja se izvršava nije obavezna, no to u realnosti i nema nekog smisla.

  - Naredba se izvršava | kv - pv + 1 | puta.

  - Ako je u naredbi upotrebljena rezervisana reč TO, tada početna vrednost treba da bude manja (ili jednaka) od krajnje vrednosti, a ako je upotrebljno DOWNTO, tada po;etna vrednost treba da je veća (ili jednaka) od krajnje vrednosti.

  - Naredba se izvršava na sledeći način:

  1. kp := pv;
  2. IF kp <= kv
    THEN BEGIN
        naredba;
        kp := kp + 1;
        vrati se na korak 2;
       END;
  Ako je u pitanju DOWNTO, tada se proverava kp >= kv a kontrolna promenljiva se smanjuje za 1.


 6. Naredba uslovnog ciklusa sa izlaskom na kraju (ponavljanje):

  REPEAT

     {naredba;}

  UNTIL logički_izraz;

  - Ova naredba ako se koristi kada je neka naredbe potrebno nekoliko puta ponoviti, broj ponavljanja nije poznat (u trenutku kada izvršavanje programa stigne do ove naredbe) već on zavisi od vrednosti logičkog izraza, a pri tome je važno da se naredbe iz tela ciklusa (između REPEAT i UNTIL) bar jednom izvrše.

  - Naredba se izvršava na sledeći način:

  1. izvrše se sve naredbeiz tela ciklusa;
  2. IF logički_izraz = FALSE
    THEN vrati se na korak 1;

 7. Naredba uslovnog ciklusa sa izlaskom na početku (ponavljanje):

  WHILE logički_izraz DO

     [naredba;]

  - Ova naredba ako se koristi kada je neka naredbe potrebno nekoliko puta ponoviti, broj ponavljanja nije poznat (u trenutku kada izvršavanje programa stigne do ove naredbe) već on zavisi od vrednosti logičkog izraza, a pri tome nije važno da se naredba iz tela ciklusa bar jednom izvrše.

  - Naredba se izvršava na sledeći način:

  1. IF logički_izraz = TRUE
    THEN BEGIN
        izvrši naredbu;
        vrati se na korak 1;
       END;

 8. Složena naredba (programske zagrade) (linearna):

  BEGIN

     {naredba;}

  END;

  - Složena naredba se koristi kada je potrebno ispoštovati sintaksu neke od sledećih naredbi:

  • IF-THEN-ELSE
  • CASE-OF-END
  • FOR-TO-DO
  • WHILE-DO
  U sintaksi ovih naredbi stoji, kao njihov sastavni deo, izvršavanje neke druge naredbe. Kada je potrebno da se na tom mestu odradi više od jedne naredbe, moramo upotrebiti složenu naredbu kako bismo obezbedili da se to i desi.


 9. Naredba za pristup poljima u slogu ili elementima u objektu:

  WITH Ime_sloga|Ime_objekta DO

     {naredba;}

  Iako se neznatno dobija na razumljivosti, problemi koji nastaju kada imamo ime polja isto kao i ome globalne promenljive, ukazuju da ovu naredbu treba izbegavati ako imate takav slučaj u programu.

  Unutar tela WITH-DO, (naredba) nije potrebno ponavljati Ime_sloga ili Ime_objekta, već samo imena polja koji čine slog/objekat.

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije