Gradivo III razreda u Gimnaziji "Veljko Petrović"

Računarstvo i Informatika

Operacije u PASCAL-u

Prioriteti operacija

  1. zagrade ()
  2. unarne operacije: -, not, @
  3. množenje, deljenje: div, mod, *, /, and, shl, shr
  4. sabiranje, oduzimanje: +, -, or, xor
  5. relacione operacije: <, =, >, <=, <>, >=, in

A - Unarne operacije


- predznak broja.

not logička negacija.

@ pointer operator.


B - Binarne operacije


+ aritmetičko sabiranje.

- aritmetičko oduzimanje.

* aritmetičko množenje.

div celobrojni deo pri deljenju celih brojeva.

mod ostatak pri deljenju celih brojeva.

/ decimalno deljenje.


+ slepljivanje tekstualnih podataka.


+ unija skupova.

- razlika skupova.

* presek skupova.


and logičko množenje.

or logičko sabiranje

xor sabiranje po mogulu 2 (exkluzivno ili).


< manje od.

> veće od.

= jednako.

<= manje ili jednako od.

>= veće ili jednako od.

<> različito.


in pripadnost skupu.


shl bit-map pomeranje podatka u levo.

shr bit-map pomeranje podatka u desno.


Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije