Gradivo III razreda u Gimnaziji "Veljko Petrović"

Računarstvo i Informatika

Program u Turbo-PASCAL-u

U opštem slučaju program u PASCAL-u se sastoji iz tri dela:

  1. Opisni deo
  2. Deklaracioni deo
  3. Izvršni deo

Sintaksa programa u PASCAL-u

{ Opisni deo }

[PROGRAM Ime_programa;]

{ Deklaracioni deo }

[Deklaracija biblioteka;]

{Deklaracija konstanti;}

{Deklaracija tipova;}

{Deklaracija promenljivih;}

{Deklaracija korisničkih funkcija;}

{Deklaracija korisničkih procedura;}

{ Izvršni deo }

BEGIN

    {Izvršna naredba;}

END.

Dodatna objašnjenja

Naredba za deklaracija biblioteka može biti samo jedna u programu i ona mora biti prva od svih deklaracionih naredbi.

Ostale deklaracione naredbe se mogu i više puta pojavljivati, a njihov redosled pojavljivanja nije određen.

Sve veličine koje se u deklaracionom i izvršnom delu pojavljuju, moraju biti ranije deklarisane (sem u sluč FORWARD direktive).

Zbir svih veličina promenljivih u programu prevedemom uz pomoć TP-a ne sme preći 64 KB.

Bilo gde u programu mogu se koristiti komentari.

Tačka iza END predstavlja fizički kraj programa i sve što je napisano nakon nje tretira se kao komentar.

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije