Gradivo III razreda u Gimnaziji "Veljko Petrović"

Računarstvo i Informatika

Promenljive u PASCAL-u

Pojam

Promenljive su veličine koje u toku izvršavanja programa mogu da menjaju svoju vrednost.

Ova promena se vrši u okviru tipa kome prpmenljiva pripada.

Promenljiva predstavlja deo RAM memorije računara. Koliki je to deo zavisi od tipa promenljive. Na primer INTEGER tip zauzima 2 bajta dok STRING čak 1/4 KB.

U Turbo PASCAL-u ukupna dozvoljena memorija koja je namenjena promenljivama je 64 KB. Po današnjim standardima to je veoma malo memorije, tako da je za veće aplikacije. potrebno štedeti memoriju.

Deklaracija promenljivih:

VAR ime_promenljive{, ime_promenljive} : tip;

      {ime_promenljive{, ime_promenljive} : tip;}

Imena promenljivima daje programer sam uz pravila koja su propisana za davanje imena veličinama tzv. identifikatori

Oblast važenja promenljivih

Svaka promenljiva važi samo unutar bloka u kome je deklarisana.

Ako je promenljiva deklarisana na početku glavnog programa, onda ona važi i u svim korisničkim procedurama i funkcijama koje su u tom programu deklarisane.

Ako je promenljiva deklarisana kao lokalna u delu za deklaraciju lokalnih veličina i korisničkim procedurama i funkcijama, tada ona važi samo unutar odgovarajućeg potprograma, ali i u svim potpotprogramima koji su deklarisani u delu za deklaraciju lokalnih veličina pojedinog potprograma.

Primer 1

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije