Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Hrast kitnjak
Quercus petraea

Taksonomija

  1. CARSTVO: Plantae
  2. RAZDEO: Magnoliophyta
  3. KLASA: Magnoliopsida
  4. RED: Fagales
  5. PORODICA: Fagaceae
  6. ROD: Quercus

Opšti opis

Hrast kitnjak je stablo visine od 35-40 metara visoko, a obim stabla do 1-3 metra. Kora debela (do 2 cm) plitko ispucala, beličasto siva. Korenov sistem jako razvijen sa razvijenim centralnim korenom. Pupoljci do 8 mm dugi sa zašiljenim i koničnim ljuskama. Listovi na užljebljenim, golim peteljkama, 12 do 30 (40) mm dugim; lisna plojka tanka, čvrsta, do 12 cm duga i 7 cm široka. Cvetovi muški u resama, dugim do 6 cm, na osovini koja je gola ili retko dlakava; ženski su pojedinačni ili po 2-5 grupisani. Kupula poluloptasta, plitka, tankih zidova, 5-12 mm visoka i 8-14 mm široka. Plod( Ž) dug 1,5-4 cm, širok 0,8-2,5 cm, sedeći ili na vrlo kratkoj dršci, go. Sazreva u devetom i desetom mesecu.

Biologija

Hrast kitnjak je jednodomna biljka, to znači da se na jednom istom stablu i muški i ženski cvetovi. Takođe je i anemofilna što znači da je prilagođena oprašivanju pomoću vetra. Kitnjak je mezofilna biljka- prilagođena na umerenu vlažnost vazduha. Vreme cvetanja je April i Maj. Razmnožava se semenom.

Stanište

Hrast kitnjak najbolje uspeva na svežim zemljištima, a u pogledu hranljivosti zemljišta nema velikih zahteva; nalazimo ga na kiselom, podzolastom čak i na slabo razvijenom skeletnom zemlištu, nizijskih, a naročito brežuljkastih i brdskih terena. Zastupljen u brojnim zajednicama, a na našim terenima se često susreću čiste kitnjakove šume.

Rasprostranjenost

Dobro uspeva u Evropi u uslovima atlanske, submediteranske i mediteranske klime. Takođe ga ima na Kavkazu i u Maloj Aziji. Od bivših republika Jugoslavije ima ga u: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Veoma polimorfna vrsta. U našim istočnim krajevima zastupljen je tzv.istočni hrast , koji je po ekologiji i morfološki sličan kitnjaku. Rasprostranjen je širom Jugoistočne Evrope.

Značaj kitnjaka

Kora hrasta služi kao sredstvo za dezinfekciju, a ulazi i u sastav raznih čajeva. Pržen hrastov žir se upotrebljava za lečenje zapaljenja kože i kao dijetetsko sredstvo. Prženi žir služi kao tonik za jačanje organizma a koristi se i kao protivotrov pri trovanju teškim metalima i alkaloidima. čaj jača srce,zaustavlja krvarenje iz želuca, creva, pluća, materice i hemoroida, a pomaže i kod prehlade mokraćnog mehura i protiv groznice

Neprijatelji

Hrast kitnjak nema prirodnog neprijatelja jedini neprijatelj je čovek, koji prekomerno eksplatiše šume. Nekadašnja šumadija bila je ogromno stanište raznih vrsta drveća među kojima je i hrast kitnjak. Danas šume su prisutne u malom broju i najčešće su zaštićene zakonom.Sprečavanje seče je veoma teško, moguće je zabranom tj. zakonom i podizanjem svesti ljudi da štite i sami spreče prekomernu eksplataciju.

Literatura

  1. Atlas drveća i grmlja; Čedomil Šilić

Linkovi

Pripremio: Strahinja Marjanović IV-5

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |