Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Reke

Gornje Podunavlje je specijalni rezervat prirode koji se nalazi u Vojvodini. Čine ga nekoliko odvojenih celina: Monoštorski rit, Apatinski rit i područja Štrpca, Kozare i Kapandže. Neposredno od granice sa Mađarskom do Bogojeva u dužini oko 70 km i površini od 19648 ha. U Gornje Podunavlje spadaju reke Mostonga i Kiđoš koje su pritoke Dunava. Dunav je reka koja ima tok od 587,35 km kroz Srbiju i to je čini rekom sa najdužim tokom u našoj zemlji.

Mostonga je reka u Bačkoj, 70 km duga leva pritoka Dunava. Tok je bio dug 92 km, ali je, zbog velikih radova na toku, skraćen i pretvoren u niz kanala. Izvire iz močvarnog predela pored zaseoka Nenadići kod Sombora i teče na jug uporedo sa Dunavom.

Plazović ili Kiđoš je reka Srbije i Mađarske. Interesantno je da se ceo tok reke nalazi u jednom istorijskom regionu Bačka, a u dve države. Od celokupnog toka od 129 km, Mađarskoj pripada 92 km, a Srbiji 37 km. Interesantno je da na graničnom pojasu na dužini od samo 15 km, prelazi iz jedne u drugu državu osam puta.

Linkovi

Pripremila: Sara Hourani, IV-5

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |