МИСИЈА ШКОЛЕ

Полазећи од прокламованог циља образовања и васпитања Гимназија "Вељко Петровић" има мисију рада са ученицима која обухвата:

Све наведено у складу са ученичким способностима, потребама и интересовањима.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Гимназија “Вељко Петровић” настојаће да, у наредном периоду, сачува и унапреди статус отворене и савремене образовно-васпитне установе која је препознатљива у широј јавности по квалитетним наставним и разноврсним ваннаставним активностима. Увиђајући значај IT-а за развој друштва, Гимназија ће посебну пажњу посветити подстицању информатичког образовања и дигиталне писмености. 

Увиђајући значај очувања животне средине, здравља и неговања традиције подстицаће здраве животне навике, бављење спортом, развој еколошке свести и проучавање културних специфичности свих народа који живе на овим просторима као и географске особине ширег окружења.

fb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић