ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2024.


ПЛАН НАБАВКИ 2024

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2024 ИЗУЗЕТИХ ОД
ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Набавка електроинсталатерских радоваНАБАВКА РАДОВА - поправка прозораНАБАВКА УСЛУГЕ - дератизације и дезинсекцијеНАБАВКА УСЛУГЕ - израда аката у области противпожарне заштитеНАБАВКА УСЛУГЕ - израда аката у области безбедности и здравља на радуНАБАВКА БИРО ОПРЕМЕНАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛАНАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - КРЕЧЕЊЕИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - ПОПРАВКА УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕfb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић