Gradivo III razreda u Gimnaziji "Veljko Petrović"

Računarstvo i Informatika

Sortiranje

Postoje razni algoritmi za sortiranje raznih struktura podataka. Koji algoritam ćete koristiti zavisi od broja članova niza, vremenskog ili memorijskog ograničenja i sl.

Metoda zamene

Ova metoda je jednostavna za implementaciju, ali je spora. Vremensta složenost metode je O(n2) a prostorna O(n). Koristi se kada broj članova niza nije velik. Postupak je sledeći. U prvom prolazu kroz niz postavljamo najveći član niza na kraj (ili početak). To radimo tako što poredimo susedne članove u nizu i ako je prvi od posmatrana dva člana veći, zamenimo im mesta. U sledećem prolazu postavljamo sledeći član na svoje mesto a da pri tome imamo jedno poređenje manje, i sve tako dok nam ne preostanu poslednja dva člana u nizu.

Var N, i, j, pom : LongInt;
...
 For i := N-1 downto 1 do
  For j := 1 to i do
   if X[j] > X[j+1]
    then Begin
        Pom  := X[j];
        X[j]  := X[j+1];
        X[j+1] := Pom;
       end;
...

Boublle Sort

Ova metoda je je poboljšana metoda zamene. Prilikom svakog prolaza kroz niz broji se koliko puta je izvedena zamena članova. Ako u nekom prolazu nije bilo zamene, tada nema potrebe dalje da radimo jer to znači da je niz sortiran

Var i, j, pom, N : LongInt;
    BiloZamene : Boolean;
...
 For i := N-1 downto 1 do
  Begin
   BiloZamene := False;
   For j := 1 to i do
    if X[j] > X[j+1]
     then Begin
         Pom  := X[j];
         X[j]  := X[j+1];
         X[j+1] := Pom;
         BiloZanmene := True;
        end;
   if not BiloZamene then exit;
  End;
...

Quick Sort

Empirijske studije pokazuju da je u opstem slucaju Quick Sort značajno brzi od ostalih brzih algoritama za sortiranje. Očekivana vremenska složenost algoritma je O(n log2n) ali u najgorem slučaju, ona je O(n2). Ako Vam to nije dovoljno brzo, odlučite se na neku drugu metodu.

Donji algoritam je napisan kada se za PIVOT-a uzima srednji član niza (po položaju, ne po veličini).

Postupak: Pivota je potrebno postaviti na njegovo mesto u sortiranom nizu. Krećemo od leve granice i tražimo prvi veći član od pivota a zatim od desne granice i trazimo prvi manji član od pivota. Tim članovima niza zamenimo mesta. Prelazimo na sledeći sa obe strane i ponavljamo postupak dok se markeri ne sretnu. (ovaj postupak je opisan u Repeat Until petlji). Sada isti postupak primenimo i na levi i na desni podniz. To se radi rekurzivnim pozivom QuickSort Procedure. Ovaj algoritam je "u mestu" tj sortiranje se vrši u globalnom nizu X, u ovom slučaju članovi niza su tipa longint.

Procedure QuickSort(Levi, Desni:LongInt);
var i, j, D : LongInt;
var  Pom  : LongInt; { Pom je istog tipa kao i članovi niza }
Begin
 i := Levi;
 j := Desni;
 D := X[(Levi + Desni) div 2]; { PIVOT }
 Repeat
  while X[i] < d do i := i+1;
  while X[j] > d do j := j-1;
  if i <= j
   then Begin
       Pom  := X[i];
       X[i] := X[j];
       X[j] := Pom;
       j := j - 1;
       i := i + 1;
      end;
 until i > j;
 if Levi < j   then QuickSort(Levi, j);
 if  i < Desni then QuickSort(i, Desni);
end;
Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije