ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

  • Јеж Милан - домар школе / мајстор одржавања

  • Јеж Анка - радник за одржавање хигијене – чистачица

  • Врсајков Снежана - радник за одржавање хигијене – чистачица

  • Ковачевић Мирјана - радник за одржавање хигијене – чистачица

  • Лукић Јања - радник за одржавање хигијене – чистачица

  • Лазендић Мирјана - радник за одржавање хигијене – чистачица

  • Тодоровић Јока - радник за одржавање хигијене – чистачица

  • Танић Милена - радник за одржавање хигијене – чистачица

  • Радошевић Драгица - радник за одржавање хигијене – чистачица
fb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић