Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Položaj

Očuvana staništa poplavne doline Dunava na tromeđi Hrvatske, Mađarske i Srbije čine je jedinstvenom oazom živog sveta u dunavskom basenu. Velika prekogranična poplavna dolina u srednjem Podunavlju, na ušću Drave u Dunav, predstavlja jedno od najočuvanijih vlažnih staništa na Dunavu. Ova prirodna celina obuhvata tri zaštićena dobra: Park prirode Kopački rit u Hrvatskoj, Nacionalni park Dunav-Drava u Mađarskoj i Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje u Srbiji. Kao jedna od poslednjih celovitih poplavnih dolina Dunava, ona sadrži neke od najvrednijih staništa vlažnih područja, na taj način predstavljajući utočište za mnoge vrste koje svoj životni ciklus vezuju za reku. Nekada široko rasprostranjene prirodne šume vrba, topola i hrastova u dunavskim ritovima, kao i povremeno plavljene vlažne livade ili brojni rukavci i bare danas predstavljaju retka i fragmentirana staništa. Pomalo delujući kao izdvojeno ostrvo očuvane prirode okruženo nasipima, njivama i naseljima, ovo prekogranično područje i danas ugošćava izuzetno veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Među njima se ističu važne indikatorske vrste močvarnih staništa, kao što su orao belorepan ili crna roda, brojne vrste slatkovodnih riba koje nalaze idealne uslove za mrešćenje u rukavcima i toplim plićacima izlivene reke ili retki i ugroženi sisari poput vidre i divlje mačke. Osim toga, na ovom području nalazi se i jedna od poslednjih populacija evropskog jelena u njegovom prirodnom, ritskom okruženju. Iako pod pritiskom mnogobrojnih ljudskih delatnosti ovo područje i dalje zadržava visok nivo izvornosti predstavljajući prirodnu sredinu za mnogobrojne vrste koje ga naseljavaju.

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |