Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Istorija prostora Gornjeg Podunavlja i bliže okoline

Tri su ključna obeležja koja su od pamtiveka omogućavala opstanak ljudi na ovim prostorima.

  • Položaj rezervata prirode nalazi se u plavnom delu Dunava prošaran hiljadama rukavaca koji napunjeni svežom vodom u proleće privlače ribu radi mresta. U takvim uslovima riba se kreće ustaljenim putevima što su naši daleki preci znali iskoristiti u hvatanju ribe.
  • Šume bogate i visokom i niskom divljači su drugi značajan faktor koji doprinosi da ovdašnji prostori budu interesantni ljudima za naseljavanje.
  • Mulj koji je ostajao nakon povlačenja Dunava u korito stvarao je svojim plodnim potencijalom izuzetne uslove za razvoj poljoprivrede.

Ako se na sve to doda umerena klima, izobilje ogreva i materijala za izgradnju i pokrivanje nastambi, (trska, šaš, drvo) potpuno je jasno otkud toliko različitih naroda ostavlja deo svoje kulture u ovom delu Podunavlja.

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |