INFORMÁCIÓK MAGYAR NYELVEN


Önkéntes véradás

Zsoldos Dorina az általános szak 4. osztályos tanulója osztálytársai és Szenn Andor tanár úr kíséretében először adott vért a zombori Vörös Kereszt szervezésében megtartott önkéntes véradáson.

Nyílt napot tartott a zombori Veljko Petrović Gimnázium az intézmény magyar tagozatának népszerűsítése céljából

A tanulókat, érdeklődő fiatalokat, pedagógusokat és vendégeket először Dušan Mišković igazgató, majd Szenn Andor igazgatóhelyettes köszöntötte. Az eseményen jelen volt Szakállas Zsolt tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkár, Varjú Potrebić Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatásért felelős tagja, Pelt Ilona tartományi segédtitkár, Pribilla Attila, Zombor város segédpolgármestere valamint Lennert M. Tímea, az MNT tagja.

A nyílt napon a házigazdák alkalmat kívántak nyújtani a Bácsgyulafalváról, Bezdánból, Gombosról, Kupuszináról, Kúláról és Zomborból érkezett fiataloknak, hogy megismerjék az intézményt, annak tanulóit, pedagógusait, és mindeközben egymással is barátkozzanak.

Szenn Andor igazgatóhelyettes egy prezentácó keretében bemutatta a nagy múltú, az MNT által is kiemelt jelentőséggel bíró oktatási intézményt, amely 150 éves fennállása alatt számos a tudományos élet és a művészet területén eredményes és sikeres embert nevelt fel. A vendégek megismerkedhettek az általános tudás mellett magas műveltséget is biztosító oktatás menetével, a színvonalas nyelvi kurzusokkal, amelyeket a gimnázium nyújt tanulói részére, a választható tudományos tantárgyakkal, valamint az Erasmus cserediák programban való részvétel lehetőségével is.

Szakállás Zsolt tartományi oktatási titkár elmondta, a Tartományi Oktatási Titkárság számára is kiemelt jelentőséggel bír a zombori gimnázium magyar tagozatának megtartása. Egyebek mellett így fogalmazott:
„A gimnáziumi oktatás, majd az itt tett állami érettségi egy jobb átjárhatóságot biztosít a tanulók számára a felsőoktatási intézmények irányában. Nagyon fontos számunkra, hogy működjenek az oktatási intézményeink, azon dolgozunk, hogy a tanulók jól érezzék magukat bennük, megpróbálunk abban segíteni, hogy tanuljanak, fejlődjenek ezekben az intézményekben.”

Varjú Potrebić Tatjana az MNT nevében egyebek mellett kiemelte, hogy szeretnének mindent megenni azért, hogy itthon tartsák a középiskolás fiatalokat. Ismertette az MNT által biztosított támogatási lehetőségeket, a meglévő és a készülő stratégiában szereplő, leendő ösztöndíj programokat és felvételi előkészítőket.

A nyílt nap végén a gimnázium illetékesei megköszönték a Tartományi Oktatási Titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács és Zombor város hathatós támogatását, majd a jelenlévők körsétát tettek a gimnázium patinás épületében.
150 ÉVES A ZOMBORI GIMNÁZIUMFIZIKA KÉZIKÖNYV MAGYAR NYELVEN

A Magyar Nemzeti Tanács és az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet kiadásában megjelent a magyar nyelvű Fizika kézikönyv a gimnáziumok 3. osztálya számára, amelyet tegnap mutattak be a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium dísztermében.

A kézikönyv elkészítését Csapó Renáta, a zombori Veljko Petrović Gimnázium fizika szakos tanára és Dušan Mašković, az intézmény igazgatója és fizika tanára azzal a szándékkal kezdeményezte, hogy a diákok számára megfelelő tankönyv hiányában lehetővé váljon a tananyag minél hatékonyabb és könnyebb elsajátítása.RIPORT A GIMNÁZIUMRÓL A NAPJAINK - 2022.03.21. CÍMŰ MŰSORBAN

A gimnáziumról készült beszámoló ezen a linken található videóban 20:10-től 28:04-ig.ÜNNEPEL A ZOMBORI VELJKO PETROVIĆ GIMNÁZIUMBEIRATKOZÁSI ŰRLAP A VELJKO PETROVIĆ GIMNÁZIUMBA

Erről a linkről töltheti le a beiratkozási űrlapot.HOVA TOVÁBB?A VOLT DIÁKOK ÜZENETE A JÖVŐBELI GIMNAZISTÁKNAKZOMBOR, 2020. JÚLIUS 1.

A diákok beiratkozása a gimnáziumba - első körben – csütörtök, július 09. és 10. (08.00-15.00)
A diákok beiratkozása a gimnáziumba - második körben – hétfő, július 13. (08.00-15.00)
A beiratkozás elvégezhető e-beiratkozással vagy a megszokott módon közvetlenül a gimnáziumban.

A beiratkozáskor minden diáknak meg kell jelölnie, hogy a két választható tantárgyból, melyiket hallgatná:


Az általános, társadalmi és természettudományi szakokra iratkozó diákoknak a következő választható tantárgyak kombinációjából kell megjelölniük egyet:


Dušan Mišković, igazgató

ZOMBOR, 2020. ÁPRILIS 7.

Kedves Diákok,

A jelenlegi helyzet megakadályoz bennünket abban, hogy meglátogassunk titeket, és bemutassuk az iskolánkat, ezért ily módon fordulunk hozzátok.
Ez a helyzet emlékeztet minket arra, hogy milyen fontos, hogy családunkkal legyünk, és annak közelében, és ezért hívunk titeket, hogy iratkozzatok az iskolánkba, amely kiváló feltételeket biztosít mindenkinek, aki tanulmányait bármely hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben kívánja folytatni.
Kérlek titeket, hogy nézzétek meg a legfontosabb információkat az iskolánkról illetve a róla szóló prezentációt.

Dušan Mišković, igazgató

A GIMNÁZIUMRÓL…
MAGYAR NYELVU PREZENTACIO

A prezentaciot ezen a linken tekintheti meg.

ZOMBOR, 2020. MÁRCIUS 16. SZÜKSÉGÁLLAPOTI TEENDŐK

Tisztelt Szülők és Diákok!

Az Oktatási Minisztérium döntése alapján március 17-től a szükségállapot végéig az iskolai tevékenységek távolról, TV és internet segítségével zajlanak.

Ami a TV-t illeti, ajánlom az RTS Planeta csatorna programját.

Az iskolával, osztályfőnökkel és szaktanárokkal való kommunikáció elsődlegesen az elektronikus postán keresztül fog folyni. Jelenleg azokat a címeket fogjuk használni, melyeket az E-napló fiók nyitásakor adtak meg, de maguk bejelenthetnek más címet az osztályfőnöknek vagy az iskolának.

Az adott címre lesznek küldve a feladatok és utasítások a szaktanároktól.
Sok tanár más távoktatási platformot fog használni, de maguknak szólniuk kell, ha esetleg valami probléma van azok elérhetőségével.

A tanárok e-mail címének listája elérhető lesz az iskola oldalán március 18-ig, szerdáig.

Az igazgató új e-mail címére: direktor.gimso@gmail.com küldhetik kérdéseiket, és ha úgy érzik, hogy szükséges, információkat gyerekük egézségügyi állapotáról.

Dušan Mišković, igazgató

TISZTELT INTÉZMÉNYVEZETŐ!

ZOMBORI SIKER A XX. TUDOK KONFERENCIA VAJDASÁGI REGIONÁLIS MEGMÉRETTETÉSÉN

Az idén Szabadkán, a Vegyészeti – Technológiai Szakközépiskolában tartották meg a Kutató Diákok Mozgalma által meghirdetett Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciájának vajdasági megmérettetését. A verseny célja, hogy a kutatásokkal foglalkozó diákok lehetőséget kapjanak munkáik bemutatására, valamint további támpontokat szerezzenek ahhoz, hogyan és miként folytassák e tevékenységüket. A konferenciára vajdaság számos településéről érkeztek középiskolás diákok saját, tudományos kutatásaikkal. A tanulók témamegkötés nélkül mutathatták be, milyen területen kutattak, bontakoztatták ki a tehetségüket.

A nyugat-bácskai szórványból is érkeztek tanulók a vetélkedőre, pontosabban a zombori Veljko Petrović Gimnáziumból. Szladek Laura és Galac Dóra a városuk millenáris ünnepségének történetével foglalkoztak kutatásukban. Prezentációjuk elnyerte a zsűri tetszését is, így munkájukkal továbbjutottak a debreceni döntőbe, amit 2020 márciusában tartanak majd. Mentoruk Wilhelm József történelem tanár. A zombori diákok munkája mellett még 3 munka jutott tovább a Kárpát-medencei döntőbe Vajdaságból.

2019. MÁJUS 30.-ÁN

A zombori Veljko Petrović Gimnázium végzős diákjai 2019. május 30.-án búcsúztak az iskolától a Magyar Polgári Kaszinó disztermében.

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS NAGY JELENTŐSÉGGEL BIRÓ ÉRTESITÉSE

ISKOLANAP A ZOMBORI GIMNÁZIUMBAN

Október 16-án tartották meg a Zombori Veljko Petrović Gimnázium iskolanapi ünnepségét. A jelenlévőket dr. Fekete László igazgató köszöntötte. Az ünnepi műsort követően sor került az irodalmi pályázat nyerteseinek ismertetésére és az előző évben kiemelt eredményeket elérő diákok megjutalmazására. Az igazgató többek között kiemelte az új informatikai szak megnyitásának fontosságát és a Microsoft belgrádi leányvállalatával való sokéves együttműködés sikerességét. A magyar tannyelvű, általános irányú szak idei jutalmazott diákjai: Galac Zsófia, Csernai Panna és Galac Dóra voltak.

Cikk: Wilhelm József

Fotó: Galac Zsófia

2018. OKTÓBER 5-E ÉS 11-A BAJA MI A KÖZÖS BENNÜNK?

A cikket 'Mi a közös bennünk?', amelyet Wilhelm József írta, ezen a linken tekinthető meg.

2018. MÁJUS 5-ÉN

A Magyar Nemzeti Tanács az idén is megszervezte az újvidéki egyetemek meglátogatását a vajdasági magyar tanulók számára. A mi iskolánk harmadikos tanulói is részt vettek ezen a tanulmányúton 2018. május 5-én. A tanulóknak lehetőságük volt körbejárni az érdekelt egyetemeket és különböző információkat szerezni egyetemista társaiktól. A nap második részében a diákok meglátogatták az Európa Kollégiumot. Ennek a tanulmányútnak az volt a célja, hogy a magyar ajkú diákok megismerkedjenek az itthoni továbbtanulási lehetősegekkel valamelyik szerbiai akkreditált felsőoktatási intézményben.

Eleonora Zidarević


2018. ÁPRILIS 25-E ÉS 28-A TALÁLKOZÁSAINK AZ ABONYI GIMNAZISTÁKKAL

2018. április 25-e és 28-a között az abonyi diákok és tanárok a Határtalanul projekt keretén belül négy napot töltöttek nálunk. Az első napon megnéztük a Zentai csata nvezetű festményt, majd Kupuszinán meglátogattuk a tájházat. Másnap a vendégeket az iskolában rövid programmal fogadtuk, melyet bezdáni kirándulás követte, ahol megnéztük a zsilipet, majd a sebesfoki csárdában megebédeltünk. Pénteken egy közös, egynapos kiránduláson vettünk részt, ahol megnéztük a bácsi várat, Újvidéket és Fruška Gorat, visszafelé pedig a péterváradi várat.

Fürsztner Renáta


2018. ÁPRILIS 18 A MŰSZAKI FELSZERELÉST KAPTUNK A MAGYAR NEMZETI TANÁCSTÓL

Ezen a linken tekintheti meg az RTV Pannon riportját.2018. ÁPRILIS 6-ÁN ÉS 7-ÉN A XVIII. TUDOK DÖNTŐ EREDMÉNYEI

A kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium volt a házigazdája a XVIII. Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferencia döntőjének. A kétnapos rendezvény lebonyolítására 2018. április 6-án és 7-én került sor. Bár a Vajdaságból 12 munka került a döntőbe, de a tanulók egy része más kötelezettségek miatt nem tudott részt venni ezen, így végül 12 diák 9 munkája képviselte a régiót a Kárpát-medencei megmérettetésen. A konferencián 6 vajdasági diák 5 munkáját díjazta a zsűri. A vajdasági magyar diákok újfent helytálltak, amit az alábbi sikerek, eredmények bizonyítanak.
Szociológia-társadalomtudomány szekcióban Nagydíjat kapott Koliger Maxwell, Valami más c. munkájával. (Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, Zenta. Mentor: Nagypál Judit.) Ugyanebben a szekcióban második díjat nyertek Mendrei Anna és Torok Anna, Ne a borító alapján ítéld meg a könyvet c. munkájukkal. (Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola, Topolya. Mentor: Mengyán Pletikosić Ildikó.)
A néprajz, élet- és családtörténet, életpályakutatás szekcióban második díjat nyert Rezicska Norbert. Kutatómunkájának a címe: A négyesfogat és ötösfogat mozgalom nemzetmegtartó szerepe Nyugat-Bácskában. (Veljko Petrović Gimnázium, Zombor. Mentor: Wilhelm József.) Szintén ebben a szekcióban különdíjban részesült Szabó Imre, Ki vagyok én? Családfakutatás és családtörténet c. munkájával. (Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta. Mentor: Basa György.)
A műszaki tudományok, informatika, bioinformatika szekcióban különdíjas lett Fajka Viktor, Magszámláló c. kutatómunkájával. (Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta. Mentor: Kőrösi Gábor.)
A diákok az oklevelek mellett egyéb jutalmakban is részesültek, többek között a XVIII. TUDOK Kárpát-medencei döntő díjazottjai meghívást kaptak az ingyenes, nyári, Balaton melletti, Káptalanfüredi Diákkonferenciára.
A szervezők emellett kiemelték, hogy az országos döntőre kijutott diákok munkája évről-évre egyre színvonalasabb, aminek következtében a zsűri egyre nehezebb döntés elé kerül minden évben, így azokat a diákokat is kutatómunkájuk folytatására biztatják, akik az idei tanévben nem részesültek díjban, de kiváló teljesítményt mutattak fel.

Irta: Wilhelm József


2018. MÁRCIUS 18 A SZÜLŐ IS TÉVEDHET

A 14 ill. 15 éves gyermekek szülei tévednek, ha nem tartják szem előtt azt a tényt, hogy itthon is megkapják gyermekeik azt a tudást, amit külföldön, csak stresszmentesebben, szeretetben és családi körben.
Ezen a linken tekintheti meg az Magyar Szó cikket.

01.11.2017. VÉGRE MEGÉRKEZETT A HASZNÁLATI ENGEDÉLY IS!

Ezen a linken tekintheti meg az RTV Pannon riportját.

2017. OKTÓBER 25-E ÉS 28-A ABONY

2017. október 25-e és 28-a között a zombori gimnázium általános szakos diákjai látogatást tettek Abonyban két kísérőtanár társaságában. Vendégei voltunk a Kinizsi Pál Gimnáziumának a Határtalanul projekt keretein belül. E négy nap alatt meglátogattuk a Tisza - tavi Poroszlón lévő Ökocentrumot, szolnoki vadasparkot, és a budapesti parlementet. Az abonyi vadászházban a diákok közös vetélkedőn, csapatépítő tréningen vettek részt.

Fürsztner Renáta


A ZOMBORI GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS IRÁNYZAT MAGYAR NYELVEN TANULNAK A DIÁKOK

TANTÁRGYAK LISTÁJA

2017. MÁJUS 6. AZ MNT ÁLTAL TÁMOGATOTT ÚJVIDÉKI TANULMÁNYÚT

A Magyar Nemzeti Tanács annak érdekében, hogy a vajdasági magyar középiskolások érettségi után valamelyik szerbiai akkreditált felsőoktatási intézményben tanuljanak tovább több programmal támogatja a tanulókat és családokat. Egyike ezeknek az újvidéki tanulmányút megszervezése, melyen iskolánk tanulói is részt vettek. A diákoknak lehetőségük volt körbejárni az érdekelt egyetemeket és különböző információkat szerezni idősebb társaiktól, illetve minden egyetem képviseltette magát egy magyar nyelvű tanárral is. A nap második részében a tanulók látogatást tettek az Európa Kollégiumba, ahol rövid ismertetőt kaptak a szakkollégiumi rendszerről.fb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић