Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Gornje Podunavlje za vreme Rimskog carstva

Sarmati

U predelu Gornjeg Podunavlja su zabeležena naseobinska naselja kasnoantičkog doba. Svodeći te podatke, došlo se do zaključka da su na ovim predelima živeli Sarmati, jer se u rimskim pisanim izvorima jedino oni spominju. Sarmati su predstavljali tampon zonu koja je trebalo da sprečava i odbije napade drugih sarmatskih i germanskih plemena sa severa i istoka na rimsku provinciju Panoniju. Tako su Sarmati povremeno vršili ulogu graničara Rimskog carstva. Sarmati su nomadski narod iranskog porekla, do sredine I milenijuma pre n. e. nastanjen u oblastima oko južnog Urala. Po jeziku, kulturi i religiji bili su srodni Skitima. U antičkim izvorima pominje se veliki broj sarmatskih plemena: Jazigi, Roksolani, Alani, Masageti, Vali i dr. Po religiji bili su pagani, poštovali su vatru. Sarmati su se često selili, uglavnom prema zapadu, gde su dolazili u sukobe i ratovali sa rimskim i vizantijskim vojskama.

Mezijski limes

Rimski istoričar iz 4. veka Amijan Marcelin, opisujući ratovanje cara Konstancija protiv Sarmata u Bačkoj, obaveštava nas, da nakon pobede car preseljava nemirna sarmatska plemena na druga staništa, a slobodne Sarmate ostavlja da žive u Šajkaškoj, obezbeđujući ih dodatnom granicom - velikim šancem sa jarkom iliti limesom. Ta granica se nazivala Mezijski limes i predstavljala je drvenu konstrukciju (sa rupama za debla u stenama). Mezijski limes se sastojao iz Banatskog i Bačkog limesa :

  • Banatski limes (Limes Dacicus) izgrađen je posle osvajanja Dacije radi rudnika u jugozapadnim Karpatima. Glavna utvrđenja su bila Tibiscum (Karansebeš) i Župa na ušću Bistre u Tamiš.
  • U Bačkoj postoje rimski šanci s malim i velikim bedemom. Mali bedem ide od Apatina do Bačkog Petrovog Sela, a veliki od Novog Sada do Bačkog Gradišta.

Linkovi

Slike

Pripremila: Nađa Janjatović, IV-5

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |