Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Crnooka deverika
Abramis sapa

Taksonomija

  • Carstvo: Animalia
  • Koleno: Chordata
  • Razred: Actinopterygii
  • Red: Cypriniformes
  • Porodica: Cyprinidae
  • Rod: Abramis
  • Vrsta: A. sapa

Opis i građa:

Odlikuje se visokim telom i dugačkim podrepnim perajem. Njuška joj je ispupčena, debela i tupa. Leđa su joj tamnomodra i zelenkasta, bokovi srebrnasti, a trbuh beo. Naraste do 20cm, izuzetno do 30cm.

Navike, stanište, rasprostranjenost:

Crnooka deverika naseljava vode crnomorskog sliva. Dunavom dospeva do Nemačke, gde naseljava njegove pritoke. Živi u većim jatima i pri dnu ravničarskih reka i jezera.

Razmnožavanje:

Mresti se u aprilu i maju i tada mužjaci imaju bradavičaste izraštaje po glavi, trupu i unutrašnjim površinama peraja. Ženka položi oko 10000 jajašaca ikre, mada joj je plodnost 42000 - 150000 jajašaca. Ikru lepi na podvodno bilje.

Mamci i pribor za lov:

Lovi se na isti pribor kao i deverika, a i mamci su isti kao i za deveriku. Privredni značaj joj je mali.

Literatura:

  1. Aleksandar Ardeljan, S udicom na reci, Prometej Novi Sad, Vojnoizdavački zavod Beograd, 2000

Linkovi

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |