Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Štuka
Esox lucius

Mamci i pribor za lov:

Štuka je izraziti vizuelni predator. Dakle, vid joj je glavno orijentaciono čulo. Oba oka su okrenuta napred, što daje stereoskopski vid, koji omogućava dobru predstavu o dubinskoj oštrini. Od organa lateralnog sistema, posebno je značajna grupa senzornih papila na spoljašnjoj strani donje vilice. Najbolji uspeh u lovu štuka postiže pri dobroj dnevnoj svetlosti, ali ne i pri prejakoj, kad i druge ribe dobro vide nju, pa to treba imati u vidu kad se planira odlazak u ribolov. Sa zamućenjem vode lov se produžava, jer u nedostatku povoljnih uslova za lov ima više promašaja, pa i više pokušaja. Busija koju štuka uzima zavisi od terena. Ako nema granja, panjeva i potopljenih vrba, ili su zauzete krupnijim primercima, dobra je i podlokana obala. U nedostatku bolje busije, i ravna površina betonskog zida je dobra, a kad nema druge, štuka legne i na golo dno i vreba. To stajanje štuke u busiji je savršeno mirno "zamrznuto", sve do trenutka približavanja plena, kada štuka, polako mašuci grudnim perajima, počinje ukrućena da prilazi plenu. Kad u dejstvo stupi rep, napad je uveliko u toku, a plen obično tada počinje da beži, što je već prekasno. Pri tome je štuka u stanju da izvanrednom brzinom iz pravolinijskog plivanja uvijanjem tela promeni pravac i da parira izrazito naglim promenama pravca plena u pokušaju bega.

 

 

 

Postoje izvorne priče da su ljudi hvatali primerke štuke cak i do 13-15 kilograma na prostoru Gornjeg Podunavlja,ali nažalost ne postoji čvrsti dokaz da je to istina.

Linkov

Som
Silurus glanis

Som se može loviti na mnogo načina, i raznim udičarskim alatima. Sportski ribolovci ga mogu loviti samo sa udicama. Među udičarske alate spada i bucka. To je vrlo interesantan i atraktivan način lova na soma. Najbolja sezona za lov soma je juli i avgust, a ribari kažu da počinje da jede kad cveta jorgovan. Kao mamac se može koristiti takoreći sve, a love ga čak i na komad sapuna. Najcešci je mamac crna glista, pijavica, durbak, rovac, riba ili parče, žaba, a ribari kažu da je od svega najbolji manić.

Na Gornjem Podunavlju najveći ulovljen primerak na štap Igor Jocic i Mladen Živanovic ulovili su u Dunavu kod Apatina pravu recnu neman – soma dugog preko 220 centimetara i teškog 125 kilograma.

Babuška
Carassius gibelio

O babuškama:

Riba koja se dosta dobro prilagodila našim vodama jeste srebrni karas ili babuška, mada je poznata i pod drugim nazivima. Kod nas se pocela pojavljivati u drugoj polovini dvadesetog veka, postepeno potiskujuci autohtone vrste. Njeno prisustvo je direktno ugrozilo zlatnog karaša i linjaka, koji su zbog opadanja populacije sada trajno zašticene riblje vrste.

U Kupusini,na tzv. "Mrtvom Dunavcu" uhvačena je babuška od 1400 grama,što je za dunavske vode prilicno kapitalan ulov.

Pripremio: Igor Sadiković IV-4

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |