Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Pucavac
Rhodeus sericeus amarus

Taksonomija

Navike, stanište, rasprostranjenost:

Pucavac naseljava mirne vode Dunava i njegovih pritoka. Rasprostranjen je u evropskim vodama do Urala, osim Italije, Španije , Velike Britanije, Irske, Danske i Skandinavskih zemalja. Nalazimo ga i u barama, jezerima, mrtvajama i plavnim terenima. Mali je, ali zato među najlepšim ribicama iz familije ciprinida. Pogodan je za držanje u večim hladnovodnim akvarijumima .

Opis i građa:

Leđa su mu sivomaslinasta sa plavičastim prelivima, a od sredine tela prema repu po bočnoj liniji ima zelenu prugu. Za vreme mresta po trbuhu i bokovima ima crvenkaste, a ponekad i crne pege. Životni vek pucavaca je od 4 do 5 godina, dok su seksualno aktivni u drugoj godini života.

Razmnožavanje:

Mresti se od aprila do avgusta u nekoliko navrata. Ženka u vreme mresta ima legalicu - cevčicu kroz koju odlaze 5 - 10 jajašaca ikre u odškrinutu barsku školjku u kojoj se razvijaju jajašca dve do tri nedelje, a mladunčad je napuštaju dva dana nakon izleganja. Posle ovog čina školjka ostaje ne povređena. Mužjak za vreme parenja dobija izraženije delove oko usta i očiju. Plodnost ženke je 40 - 100 jajašaca ikre, veličine do 3 mm.

Literatura:

  1. Aleksandar Ardeljan, S udicom na reci, Prometej Novi Sad, Vojnoizdavački zavod Beograd, 2000

Linkovi

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |