Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Bogomoljka
Mantis religiosa

Taksonomija

  • Carstvo: Animalia
  • Razdeo: Arthropoda
  • Klasa: Insecta
  • Potklasa: Pterygota
  • Red: Mantodea
  • Vrsta: Mantis religiosa

Opšti opis

Bogomoljke (Mantodea) su red insekata, koji broji oko 2.300 vrsta u 430 rodova. Red obuhvata 9 familija, od kojih je najbrojnija i najrasprostranjenija Mantidae. Bogomoljkama najsrodniji insekatski redovi su termiti (Isoptera) i bubašvabe (Blattodea), zajedno sa kojima se ubrajaju u monofiletski nadred Dictyoptera. Bogomoljke poseduju karakterističan oblik prednjih nogu, koje prilikom čekanja plena drže u položaju sličnom položaju ruku pri molitvi. Ova osobina im je obezbedila inaziv. Sem toga, bojom i oblikom tela su vešto kamuflirane, što je još jedna oosobina koje im omogućavaju da budu veoma uspešni grabljivci (predatori). Bogomoljke imaju dužinu tela obično između 40 i 80 mm. Ženke su veće od mužjaka. Najmanje su vrste iz familije Mantidae u Južnoj Americi čija je najmanja vrsta Mantoidea tenuis duga oko 12 mm. Najveće vrste su u familijama Toxodera i Ischnomantis i mogu biti dugačke 160 mm. Po izgledu bogomoljke su ljupke i neobične, velike i obično zelene, sa prednjim nogama skupljenim kao za molitvu.

Uprkos njihovom miroljubivom stavu bogomoljke su nemilosrdne grabljivice koje se hrane insektima, drugim beskičmenjacima, a isto tako se i uzajamno proždiru. Love isključivo koristeći čula vida, te su zato aktivne samo tokom dana. Njihove krupne i ispupčene oči na bočnim stranama glave, omogućavaju dvooko viđenje (binokularni vid) što im omogučava da tačno procenjuju rastojanje. Kada se usmere na plen, njišu se blago napred i nazad kao cvet ili list na vetru i okreću glavu (imaju pokretni vrat) prema potencijanoj hrani. Iznenada prelaze u napad, snažno hvatajući žrtvu srpasto povijenim prednjim nogama naoružanim nazubljenim ivicama. Da bi se prikrile od ptica i guštera, bogomoljke se odlično kamufliraju kao lišće i grančice. Većina živi u tropima, ali se mogu naći širom sveta i cenjene su od strane baštovana. Bogomoljke obavljaju čudan proces parenja u kojem ženka proždire manjeg mužjaka. U stvari, ženka mora da pojede mužjakovi glavu da bi on mogao da napravi odgovarajuće pokrete pri parenju. Jaja bogomoljke polažu zbijena u masi i pokrivaju ih penušavim materijalom.

Naziv

Naučno ime Mantodea potiče od grčkih reči Mantis što znači prorok, i Eidos, što znači oblik. Naziv je skovan 1838. godine od strane nemačkog entomologa Hermana Burmajstera.

Istorija proučavanja

Sistematizacija bogomoljki je dugo bila problem. Bogomoljke, zajedno sa paličnjacima, su nekad stavljane u red Orthoptera sa bubašvabama (Blattodea) i Grylloblattodea. Kristiensen je 1991. godine stavio bogomoljke u red Dictyoptera zajedno sa bubašvabama i termitima.

Linkovi

Slike

Pripremila: Milana Brnović, IV-6

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |