Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Skakavac
Acrididae

Taksonomija

 • Carstvo:Animalia (Animals)
 • Tip: Arthropoda (Arthropods)
 • Razred: Insecta (Insects)
 • Red: Orthoptera
 • Porodica:Acrididae
 • Vrsta: Caelifera

Opšti opis

Skakavci (Caelifera, Saltatoria) su insekti pravokrilci čije su glavne morfološke karakteristike snažno razvijene zadnje noge, koje im omogućavaju kretanje skokovima i antene koje su kraće od dužine tela. Mnoge vrste mogu da prave skokove koji su i do 200 puta veći od njihove sopstvene dužine. Veličina im se kreće od 3 do 65 mm, a kod tropskih vrsta ona može da bude i do 25 cm. Najviše vole suva i topla stepska staniüta.Usni aparat je prilagođen za grickanje, a antene se sastoje od velikog broja članaka (do 550) i najčeüće su čekinjaste ili končaste. Hrane se uglavnom biljnom, a ređe životinjskom hranom (insektima).

Spoljašnja morfologija

Imaju dva para krila:

 • prednja koja su uska i jače hitinizovana, a kod nekih vrsta, kao što su rovac i popac, su skraćena;
 • zadnja su šira od prednjih i spakovana su, dok skakavac miruje, poput lepeze ispod njih.

Oba para krila imaju zajedničko to što su jako dobro inervisana i pogodna su samo za kraća letenja. Izuzetak u tome je putnički skakavac (Locusta) koji u velikim jatima prelazi ogromna rastojanja. Osim nekoliko izuzetaka, skakavci imaju aparat za zrikanje i slušne organe koji pokazuje veliku raznovrsnost od vrste do vrste. Zadnji trbunšni segment nosi dva nastavka nazvana cerci koji mogu da budu izgrađeni od jednog ili više članaka. Kod ženki se nalazi legalica različite dužine zavisno od vrste. Tako izuzetno dugačku legalicu imaju vrste iz familije tetigonide (Tettigonidae).

Razmnožavanje

Kod ovih insekata iz jaja se razvijaju larve, koje liče na odrasle jedinke, ali su znatno manje. Telo im je obavijeno hitinskom kutikulom. Presvlače se nekoliko puta i tako rastu. Ženka skakavca polaže od samo dva do čak 120 jaja u zemlju. Njen abdomen je veoma rastegljiv organ sastavljen od 11 segmenata i može se "izvući" poput teleskopa. Na taj način ženka jaja polaže duboko u zemlju. Prirodni neprijatelji skakavaca osim ptica su i zmije ali i obične muve koje polažu svoja jaja među jaja skakavca. Kada se izlegnu muve pojedu jaja skakavca. Neverovatna je činjenica, ali muve čak polažu jaja i na samo telo skakavca.

Klasifikacija

Klasifikacije skakavaca se mogu podeliti u dva tipa:

I Tip klasifikacije po kome se među skakavcima se mogu razlikovati:

 • kratkoantenalni skakavci (Caelifera) koji imaju sledeće osobine: pipci su većinom kraći od polovine dužine tela; legalica je kratka; zričeći aparat se nalazi na zadnjim nogama koje presvlače se 6-9 puta posle čega postaju polno zreli;pripadaju im superfamilije: Acridoidea, Tetrigoidea i Tridactyloidea.
 • dugoantenalni skakavci, zrikavci i popci (Ensifera), sa osobinama potpuno suprotnim u odnosu na prethodnu grupu: pipci su im duži od polovine dužine tela;legalica je dugazričeći aparat se nalazi na osnovi prednjih krila; do postizanja polne zrelosti presvlače se 5-6 puta; obuhvataju superfamilije: Gryllacridoidea,Tettigonoidea i Grylloidea.

II Tip klasifikacije prema kome se red pravokrilaca (Orthoptera) deli na dva podreda:

 • Caelifera kojima pripadaju skakavci sa antenama koje su znatno kraće od polovine tela
 • Ensifera, zrikavci i popci sa antenama dužim od polovine tela.

Literatura

 1. Alfred Edmund - Brem
 2. Ilustrovana enciklopedija životinjskog carstva; Insekti- Ivan T. Sanderson
 3. Nikola Marković- O skakavcima

Pripremila: Blagojević Nina IV-3

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |