Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Panonski prelivac
Apatura metis Freyer

Taksonomija

  • Carstvo: Animalia
  • Tip: Arthropoda
  • Razred: Insecta
  • Red: Rhopalocera
  • Porodica: Nymphalidae
  • Podporodica:Artrhopoda
  • Rod:Apatura
  • Vrsta: Apatura metis

Opšti opis

Sličan je malom prelivcu od koga je manji. Jedno polje svetle linije posred zadnjeg krila je izmešteno ka ivici krila. Donja strana je obično ujednačenije boje i sa sitnijom tufnom. One imaju žlezde koje luče mednu rosu koju mravi jako vole pa oni često žive u simbiozi - mravi ih nose u mravinjake, hrane ih i zauzvrat dobijaju mednu rosu.

Rasprostranjenost

Stanište ove vrste se proteže od Panonske nizije do severne Kine i Japana, a u Srbiji je vrsta rasprostranjena u Vojvodini, uz obale većih reka. Kod nas se sreće samo po vrbasima duž ravničarskih reka, ali se tu javlja u velikom broju. Izvan Vojvodine nalazimo je samo još na jednom lokalitetu u okolini Kragujevca. Ova vrsta je rasprostranjena na staništima rečnih dolina sa aluvijalnim zemljištem. Redak je i lokalan leptir jugoistočne Evrope.

Ishrana

Leptiri su uglavnom biljojedi mada ima nekih vrsta sklonih kanibalizmu. Apatura metis je isključivo biljojed. Hrani se nektarom i listom poljskih biljaka. Gusenice ovih leptira su takođe biljojedi.

Ponašanje

Mužjaci su često veoma agresivni kada brane teritoriju od rivala i traže povučene ženke.

Razmnožavanje

Ženka polaže jaja na listove biljaka, te su biljke i ovipozicijske i nutritivne. Gusenice se intezivno hrane i začauruju, prezimljujući u stadijumu lutke,

da bi naredne godine krajem maja i početkom juna izašao novi mladi leptir koji nastavlja ovaj ciklus- nalazi partnera i razmnožava se.

Literatura

  1. Zavod za zaštitu prirode Srbije

Linkovi

Pripremila: Katarina Latić IV2

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |