Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

VODENA SKORPIJA
Nepa cinerea

Taksonomija

  1. CARSTVO Animalia
  2. KOLENO Arthropoda
  3. KLASA Insecta
  4. RED Hemiptera
  5. ROD Heteroptera
  6. PORODICA Nepidae

Opis

Nepa cinerea je vrsta vodene škorpije (Nepidae), hrani se vodenim životinjama pogotovo insektima. Druga vrsta vodene škorpije je Ranatra linearis, koja ima izduženo telo u obliku štapića,dok je napa cinerea sa širokim i spljoštenim telom i prednjim nogama koje su sa kleštima za hvatanje plena. Dužina tela se krece izmeđ 20 - 40 mm, a neke mogu dostići i 50 mm.

Stanište

Vodene škorpije pronađene su u Centralnoj Evropi i Britanskim ostrvima, živi u veštatačkim jezerima i stajaćim vodama, među korovom ili blatu, barama, jezerima i potocima. Kreće se kroz mulj ili vodene biljke.

Disanje

Disanje kod odrasle jedinke vrši se u kaudalnom izraštaju. Kada je rep iznad vode, kroz dve polucevi koje zajedno formiraju sifon ide vazduh, koji se zatim sprovodi u traheje u dnu stomaka. Kod mladih jedinki sifon je nerazvijen i disanje se odvija kroz šest pari stomačnih spirala.

Razmnožavanje

Jaja polažu u najčešće među korovom i ona su obezbeđena sa sedam nitastih izraštaja koji slobodno plutaju u vodi.

Literatura:

  • "Velika enciklopedija životinja"- Zmaj, 2001

Linkovi:

Pripremio: Cvijetić Dimitrije, IV-4

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |