Gradivo III razreda u Gimnaziji "Veljko Petrović"

Računarstvo i Informatika

Konstante u PASCAL-u

Konstante su veličine koje u toku izvršavanja programa ne menjaju svoju vrednost.

Za potrebe definicije konstanti uvešćemo nekoliko pojmova:

cifra ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

slovo ::= a|b|c ... y|z|A|B|C ... Y|Z

ascii_znak ::= bilo koji ASCII znak (kodovi 0 do 255)

broj ::= cifra{cifra}

 1. CELOBROJNE KONSTANTE (tip SHORT, BYTE, INTEGER, WORD i LONGINT)- u PASCAL-u se pišu na sledeći način:

  ceo_broj ::= [+|-]broj

 2. DECIMALNE KONSTANTE u fiksnom zarezu (tip REAL, SINGLE, DOUBLE, EXTENDED i COMPLEX) - u PASCAL-u se pišu na sledeći način:

  decimalan_broj ::= ceo_broj.[broj]

 3. DECIMALNE KONSTANTE u pokretnom zarezu (tip REAL, SINGLE, DOUBLE, EXTENDED i COMPLEX) - u PASCAL-u se pišu na sledeći način:

  dec_broj_u_pokr_zarezu ::= decimalan_brojEceo_broj

 4. ZNAKOVNE KONSTANTE (tip CHAR) u PASCAL-u se pišu na sledeći način:

  znakovna_konstanta ::= 'ascii_znak'

  Znači unutar znakova navodnika nalazi se tačno jedan ascii znak. Izuzetak je predstavljanje apostrofa '. On se predstavlja sa '''' što znači da je između apostrofa koji po sintaksi predstavljaju tekstualnu konstantu potrebno upisati koš dva.

 5. TEKSTUALNE KONSTANTE (tip STRING) u PASCAL-u se pišu na sledeći način:

  tekstualna_konstanta ::= '{ascii_znak}'

  Znači unutar znakova navodnika ne mora biti nijedan ascii znak, ali postoji i iograničenje da ih je maksimalno dozvoljeno 255 komada.

  Predstavljanje apostrofa ' u stringu je kao i kod tipa Char.

  PRIMER: tekst rock 'n' roll kada je on konstanta tipa String, piše se 'rock ''n'' roll'

 6. LOGIČKE KONSTANTE (tip BOOLEAN) u PASCAL-u ih ima samo dve (tačno i netačno):

  logička_konstanta ::= true|false

  Dozvoljene su sve kombinacije malih i velikih slova koje čine ove dve reči.

 7. INTERVALNE KONSTANTE (intervalni tip) u PASCAL-u se pišu na sledeći način:

  intervalna_konst ::= znakovna_konst..znakovna_konst

  intervalna_konst ::= celobrojna_konst..celobrojna_konst

  Isto se može primeniti i na korisnički (nabrojivi) tip.

  Prva konstanta u zapisu intervalne konstante treba da je manja od druge.

 8. ORDINARNE KONSTANTE (celobrojni, znakovni(CHAR), intervalni i nabrojivi (korisnički) tip):

  ord_konstanta ::= znakovna_konst | celobrojna_konst |                                   intervalna_konst | <korisnička_konst>

  Korisnička konstanta nije definisana jer ne postoje ograničenja po pitanju sintakse, sem da konstante ovog tipa ne smeju biti reyervisane reči i da se ne smeju ponavljati.

 9. SKUPOVNE KONSTANTE (skupovni tip) u PASCAL-u se pišu na sledeći način:

  skupovna_konst ::=[[ord_konstanta{,ord_konstanta}]]

  Zelene uglaste zagrade u sintaksi označavaju da sintaksno pravilo "može a ne mora" da ima konstanti u skupu tj. [] predstavlja prazan skup, dok plave uglaste zagrade u sintaksi označavaju da je to pravilo kojim se skupovne konstante razlikuju od ostalih.

  Sve konstante koje se navode u skupu moraju biti istog tipa.

Sistemske konstante

Konstanta MaxInt je najveći mogući broj tipa INTEGER. Ona iznosi 32767.

Konstanta MaxLongInt je najveći mogući broj tipa LONGINT. Ona iznosi 2147483647.

Najmanja moguća konstanta tipa INTEGERu PASCALU dobije se kao -MaxInt-1.

Najmanja moguća konstanta tipa LONGINTu PASCALU dobije se kao -MaxLongInt-1.

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije