Gradivo III razreda u Gimnaziji "Veljko Petrović"

Računarstvo i Informatika

Sintaksna pravila

U svakom jeziku, bio on govorni ili programski, postije pravila koja je potrebno ispoštovati prilikom pisanja u njemu. Recimo u našem jeziku je pravilo da se rečenica započinje velikim slovom, vlastite imenice takođe. Programski jezici su mnogo striktniji po pitanju pravila koja se moraju zadovoljiti. Razlog tome jeste što je program napisan u programskom jeziku porebno prevesti na mašinski, a tu tom postupku mora biti sve jasno.

Uvedena su sintaksna pravila koja se mogu primeniti na sve jezike:

 •    ::=

  Ovo je oznaka koja se upotrebljava kada želimo da definišemo pojam.

  pojam ::= tako i tako...

  Ovo znači da pojam je po definiciji tako i tako...

 •    < , >

  Ovo je oznaka za meta-pojam tj. kada želimo da upotrebimo pojam koji još uvek nije definisan.

  reč ::= <slovo >{<slovo>}

  Ovo znači da je reč po definiciji bar jedno slovo, nakon koga mošemo dopisati proizvoljan broj slova. Pro tome još uvek nismo definisali šta je to slovo.

 •    [ , ]

  Ovo je pravilo koje govori da pojmovi koji su unutar uglastih zagrada mogu ali i ne moraju da se upotrebe. Ako se upotrebljavaju, to se desi samo jedanput.

  ceobroj ::= [-]< prirodan broj>

  Ovo znači da je ceo broj po pravilima pisanja u stvari isti kao i prirodan broj ali kome se ispred može dopisati znak - (ali i ne mora).

 •    { , }

  Ovo je pravilo koje govori da pojmovi koji su unutar vitičastih zagrada mogu upotrebiti proizvoljan broj puta (nijednom, jednom ili više puta).

  broj ::= <cifra >{<cifra>}

  Ovo znači da je broj po pravilima pisanja bar jedna cifra nakon koje je se može dopisati proizvoljan niz cifara.

 •    |

  Ovo je sintaksno pravilo koje nam omogućuje da izaberemo samo jednu od ponuđenih mogućnosti (ekskluzivno ili)

  parna cifra ::= 0|2|4|6|8

  Ovo znači da je parna cifra po definiciji: 0 ili 2 ili 4 ili 6 ili 8.

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije