Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Brkata Senica
Panurus Biarmicus

Taksonomija

  • Carstvo: Animalia
  • Razred: Aves
  • Red: Chrodata
  • Rod: Passeriformes
  • Porodica: Panuridae
  • Vrsta: P. biramicus

Izgled

Ptica je duga 14-15,5 cm, žuto-smeđe boje, sa upadljivo dugim repom(72-95 mm). Polni dimorfizam je izražen-mužjaci imaju plavo-sivu boju glave sa crnim "brkovima", podrepak je crn, kljun narandžast. Dotični delovi tela ženke su smeđe boje, a kljun je braon boje. Mlade ptice liče na ženku, ali imaju crna leđa i crno oivičen rep. Kod već formiranih mladih ptica, pol se može prosuditi po boji kljuna (mužjaci-žuto narandzast, ženke-žuto braon). Let ptice je karakteristično trom i nekontinuiran sa blagim talasenjem. To nije ni čudno, zbog toga što je ova vrsta prilagođena na močvarna staništa gde se spretno i agilno kreće među raslinjem.

Stanište

Navike migracije ove vrste predstavljaju najveću nejasnoću. Naime ove ptice se u zavisnosti od lokacije i same sezone ponašaju, po pitanju seobe, prelazno između migratornih i sedentarnih vrsta. Nekad se desi da se cele populacije preko zime zadrže na arealu gnežđenja, a ponekad se odigra parcijalna(delimična) seoba. Kada brkate senice menjaju lokaciju, zbiju se u manja jata (15-30 ptica) i u visini od 5-7 metara u kratkim potezima između drveća ili zgrada bučno i uzbuđeno lete. Hladne zime vrlo značajno desetkuju populacije.

Osobine

Kod nas ih ima u panonskim oblastima, međutim u prilično malom broju.Gnezdi se prvi put u godini u aprilu, posle eventualno i u junu. Inkubacija traje 12 dana, broj jaja je 6-7, mladi se osamostaljuju sa 13 dana. Ishrana podrazumeva člankonošce i njihive larve dokojih dolaze u spomenutim staništima, a u toku zime preferiraju semena šaša, trske i drugog močvarnog bilja. Stategija mitarenja ove vrste je vrlo zanimljiva. Iako to nije unikatno, brkata senica kao i još malobrojne evropske pevačice (npr. fam. Alaudidae,fam. Passeridae...) već u svojoj prvoj godini života, odmah po osamostaljenju izmitare pera primarne i sekundarne vile. Ova karakteristika je odlika sedentarnih ptica(stanarice).

Gnezda

Gnezdi se prvi put u godini u aprilu, posle eventualno i u junu. Inkubacija traje 12 dana, broj jaja je 6-7, mladi se osamostaljuju sa 13 dana. Ishrana podrazumeva člankonošce i njihive larve dokojih dolaze u spomenutim staništima, a u toku zime preferiraju semena šaša, trske i drugog močvarnog bilja.

Ishrana

Ishrana podrazumeva člankonošce i njihive larve dokojih dolaze u spomenutim staništima, a u toku zime preferiraju semena šaša, trske i drugog močvarnog bilja.

Linkovi

Pripremila: Nataša Prodanović, IV-4

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |