Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Eja močvarica
Circus aeruginosus

Taksonomija

  • Carstvo: Animalia
  • Razred: Aves
  • Red: Falconiformes
  • Porodica: Accipitridae
  • Vrsta: Circus aeruginosus

Ishrana

Pošto nije bas mala ptica ima veliki izbor plena. Tokom sezone razmnožavanja oblast lova je smanjena pa je njena ishrana skoncentrisana na močvarne ptice i male sisare koje je lako uhvatiti. Eja močvarica lovi iz zasede i ne oslanja se na brzinu. Vrste koje ulaze u njenu ishranu su patke, ptice pevačice,miševi, krtice, pacovi pa čak i manje lisice. Žabe su takodje veoma bitne za ishranu.

Stanište, rasprostranjenost i migracije

Ova ptica nastanjuje vlažna i močvarna staništa. Za vreme migracija gotovo ju je ne moguce videti na travnatim ravnicama pošto uglavnom prati doline reka i obale. Na mestima za parenje većinu vremena provodi u vazduhu. Eja močvarica leti na većoj visini od drugih eja, uglavnom na 3 do 4,5 metra. Iako, verovatno zbog svoje veličine, izgleda kao da leti sporo. Njena brzina se procenjuje na 50 do 60 kilometara na čas, sto je brže od drugih eja. Severne i većina južnih populacija su migranti. Mužijaci migriraju kasnije od ženki i mladunaca. Stopa i trajanje migracija varira u zavisnosti od mesta porekla, severne ptice odlaze ranije, krećući se brže i putuju dalje od južnih ptica, koje većinu zime provedu veoma blizu svojih mesta za parenje. Eje močvarice koje žive u južnim krajevima imaju tačno odredjene putanje migracija kroz Gibraltar ili Bosfor i retko prelaze velike vodene površine. Kada prelaze planine tokom migracija mogu dostići visine i do 2400 metara, ali više vole niže zemljište. Migracije na sever počinju opet u Februaru i Martu. Ptice stižu u svoja staništa pčetkom maja. One uglavnom migriraju pojedinačno i, u izuzetnim slučajevima, u malim grupama, ali nikad u velikim jatima.

Razmnožavanje

U sezoni parenja mužijaci izvode spektakularne akrobacije iznad gnezda. Lete u velikim krugovima sa preteranim mahanjem krila i ponekim ispuštanjem zvukova. Gnezdo je veoma dobro sakriveno u gustoj vegetaciji plitke vode. Ženki treba u proseku 10 dana da nabavi potreban materijal (grančice, travčice...) i napravi gnezdo. U medjuvremenu mužijak napravi platformu za odmaranje i hranjenje. Ženka inkubira jaja u proseku 31 do 38 dana. Mužijak se za to vreme stara o ženki. Prvih nedelju dana ptice hrani ženka kljun na kljun, ali se oni kasnije hrane sami u gnezdu. Veći mladunci često ubiju i pojedu manje mladunce. Kako se mladi razvijaju ženka ih uči lovu. Mladuncima treba mesec dana da odrastu i posle toga napuštaju gnezdo. Mužijak ubrzo posle toga napušta zenku.

Literatura

  • Velika enciklopedija životinja

Linkovi

Slike

Pripremio: Marko Matin, IV-1

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |